Aktuality

 Co je mediace? Představuj i ty.

aneb vyplouváme do nového projektu drobných grantů na osvětové aktivity s cílem představení mediace široké veřejnosti. Připravte seminář, besedu, přednášku, kulatý stůl, promítání pro své spolužáky, kolegy, sousedy či kamarády. Nadační fond Pro Mediaci Vám může poskytnout odbornou konzultaci k přípravě dané aktivity, materiály, podporu finanční i realizační. Neváhejte. Těšíme se na Vaše nápady.

Vyplouváme do nového roku 2017

Přejeme Vám svěží nový rok 2017, ve kterém budete mít spoustu důvodů k úsměvu a všechny případné spory budete řešit s lehkostí a nadhledem.

Výroční zprávy 2015-16

Poznáváme mediaci. Granty na výzkumné práce v oblasti mediace

Hlavní cílem projektu Nadačního fondu Pro Mediaci "Granty na podporu výzkumných prací v oblasti mediace" je posílení výzkumných aktivit v oblasti alternativního řešení sporů, se zvláštním zřetelem na mediaci, a uplatnění jejich výsledků pro zkvalitnění, zefektivnění a rozšíření využívání alternativního řešení sporů. O podporu v rámci projektu mohou zažádat VŠ studenti následujících akademických oborů: Etika, Psychologie, Sociologie a sociální práce, Právo, Ekonomie, Mediální studia.


LÍBÍ SE VÁM NAŠE PRÁCE A CHCETE NÁS V NÍ PODPOŘIT?