Sem vložte podnadpis

NADAČNÍ FOND

Cílem nadačního fondu je dlouhodobě přispívat k vytváření kvalitního prostředí pro rozvoj a etablování profesního oboru "mediátor" v českém prostředí skrze společenskou osvětu, vzdělávání, strategickou a koncepční podporu oboru a jeho realizátorů.

Organizační struktura

  • Správní rada fondu
  • Realizační tým
  • Revizor fondu
  • Profesní rada nadačního fondu

Právní forma

  • Nadační fond

Financování

  • Vklady zřizovatele
  • Nadační dary
  • Dotace EU, národní, krajské, městské a jiné